MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Chúc Mừng PKD Tây Bắc nổ súng thành công

Chúc Mừng PKD Tây Bắc nổ súng thành công

XIN CHÚC MỪNG ANH NGUYỄN NAM KHA - PKD TÂY BẮC NỔ SÚNG THÀNH CÔNG !!!
Không chỉ chiến đấu trên 1 mặt trận Hưng Gia, mà trên tất cả mặt trận, anh Kha vẫn nổ súng thành công lô A6 (THỊNH VƯỢNG 02), B23 và C21 (WINTOWN)
Chúc mừng anh Kha - Chúc mừng PKD Tây Bắc

Bài viết liên quan:

banner