MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Tầm nhìn - Sứ mệnh Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành
Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn

Vì một cuộc sông tốt đẹp hơn cho người Việt

Vision

For a better life for Vietnamese people

Sứ mệnh

 " Trở thành tổ chức kiểu mẫu  trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua việc tạo ra các dự án có giá trị sống cao"

Mission

 "To become a model organization in improving the quality of life of Vietnamese people through the creation of high-value living projects"

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Chính trực - Kỷ luật - Khát vọng - Khác biệt

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư và phát triển dự án bất động sản

- Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng

- Kinh doanh bất động sản

Business Activities:

- Projects investment and development

Đối tác