MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên Viên SEO

Chuyên Viên SEO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO- Hợp tác với bộ phận Kĩ thuật để xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO hoặc Đưa ra các đề xuất thay đổi nhằm cải thiện SEO ...

Xem thêm ...
Trưởng Ban Kiểm Soát Tuân Thủ

Trưởng Ban Kiểm Soát Tuân Thủ

Mô tả công việc: Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình. Tìm hiểu, phát hiện, ngăn chặn các lỗi phát sinh, các sai phạm trong vận hành, đưa ra các kiến nghị giải pháp cải tiến, thay đổi, giúp quá trình vận hành được khoa học và ...

Xem thêm ...
Giám Đốc Pháp Lý Dự Án

Giám Đốc Pháp Lý Dự Án

* Trách nhiệm chính:- Trưởng phòng Pháp lý Dự án chịu trách nhiệm trong việc điều hành phòng pháp lý dự án, giám sát tất cả các hoạt động pháp lý dự án của Tập đoàn, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động triển khai dự án đều thực hiện theo đúng quy định ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Bất Động Sản

Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Bất Động Sản

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phân tích hiệu quả các dự án khai thác cho các dự án đầu tư trực tiếp và thứ cấp. Cập nhật dòng tiền các dự án Công ty đang đầu tư trực tiếp, thứ cấp làm cơ cở để cân đối ngân sách cho Công ty; Lập kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung ...

Xem thêm ...
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các thủ tục có liên quan đến pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư,.... theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các ...

Xem thêm ...
Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản

Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Công tác đầu tư:- Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược đầu tư trung và dài hạn cho Công ty;- Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư;- Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư ...

Xem thêm ...
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý giỏ hàng, câp nhật, làm mới thông tin sản phẩm, giỏ hàng cho Kinh doanh. Thực hiện các công tác liên quan tới bán hàng tại sự kiện Cập nhật thông tin bảng giá, chính sách, thưởng bán hàng…cho Kinh doanh. Hỗ trợ tài liệu, tư ...

Xem thêm ...
Trưởng Phòng Quản Lý Sản Phẩm

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Phẩm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thường xuyên cập nhật văn bản, biểu mẫu, thông tin khách hàng và các sản phẩm giao dịch lên phần mềm LandSoft. Lập và quản lý giỏ hàng, bảng giá theo dự án quản lý. Thống kê báo cáo của các chiến dịch theo yêu cầu của Ban giám ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH BACK-END

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH BACK-END

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hiện tại, do có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên chúng tôi cần tuyển 02 Chuyên viên Lập trình Back-End với MTCV như sau: Tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm của Công ty Thiết ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hiện tại, với nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, cần tuyển dụng thêm vị trí Chuyên viên Phân tích đầu tư với mô tả công việc như sau: Phân tích hiệu quả các dự án khai thác cho các dự án đầu tư trực tiếp và thứ cấp. Cập nhật ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Testing dự án của một nhóm hoặc bộ phận chuyên trách. Hỗ trợ các nhóm Test về mặt kỹ thuật khi cần. Kết hợp cùng Test Manager xây dựng, giám sát, đào tạo và cải ...

Xem thêm ...

TUYỂN DỤNG