MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Trưởng Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phụ trách tuyển dụng (70%)

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng (hàng tháng)
 • Tổ chức phỏng vấn và trực Tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công.
 • Tham gia các chương trình thu hút nhân sự (3 lần/năm)
 • Xây dựng nguồn ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng.
 • Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Theo dõi và cập nhật chi phí tuyển dụng.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ tuyển dụng.
 • Phân tích số liệu về tuyển dụng và đề xuất các phướng pháp tuyển dụng hiệu quả.
 • Phụ trách công việc truyền thông, quản lý Fanpage, Website Tuyển Dụng.
 • Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình tuyển dụng.

Phụ trách đào tạo (15%)

 • Đảm bảo nhân viên mới gia nhập công ty được phổ biến, hướng dẫn về nội quy/chính sách Công ty.
 • Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
 • Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên nội bộ và bên ngoài, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu.
 • Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo.

Phụ trách công tác C&B (15%)

 • Quản lý hồ sơ nhân sự và biến động nhân sự (300 nhân sự)
 • Theo dõi, thực hiện chính sách phúc lợi, doanh số chỉ tiêu và tính thưởng. (hàng tháng)
 • Soạn thảo các quyết định, công văn, văn bản, giấy tờ giao dịch hành chính cho bên ngoài và nội bộ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Bất động sản.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Quản trị Nguồn nhân lực/Luật.
 • Kiến thức tổng quan về ngành Quản trị nguồn nhân lực
banner