MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý điều hành chung toàn bộ các họat động của Phòng Đấu thầu, theo phân công của Ban Tổng Giám đốc (về nhân sự, kế họach công việc, thi đua khen thưởng, các công tác điều hành khác,…;
 • Chủ trì, phân công và chỉ đạo các thành viên trong phòng Đấu thầu soạn thảo và phối hợp thực hiện các văn bản lập quy thuộc phòng Đấu thầu;
 • Phối hợp với các Ban QLDA và phòng ban khác lập kế họach đấu thầu cho từng dự án của Công ty;
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về công tác đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa của Công ty, Công ty con (gọi chung là Công ty) và các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
 • Chuẩn bị đấu thầu : kiểm tra danh sách ngắn mời nhà thầu tham gia (kiểm tra năng lực họat động xây dựng và tình trạng tài chính), hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thư mời thầu trình Ban Tổng Giám Đốc duyệt;
 • Tổ chức đấu thầu : kiểm tra việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, chủ trì các buổi họp đóng và mở hồ sơ thầu;
 • Đánh giá hồ sơ dự thầu: tổ chức việc thành lập Hội đồng hoặc Ban chấm thầu gồm các Ban QLDA, Đơn vị, Phòng, Ban khác liên quan và phối hợp thông tin với các thành viên;
 • Kiểm tra việc lập báo cáo kết quả đấu thầu, đề xuất lựa chọn nhà thầu trình Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt;
 • Đảm bảo có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong Hội đồng hoặc Ban chấm thầu và các công việc có liên quan trong việc thực hiện công tác xét duyệt trúng thầu;
 • Tổ chức hoặc chủ trì buổi họp đàm phán giá, thương thảo và hòan thiện hợp đồng, trình Ban Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng;
 • Bảo đảm cạnh tranh, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả kinh tế trong quá trình đấu thầu.
 • Thông báo kết quả trúng thầu đến nhà thầu;
 • Quản lý và lập tiên lượng mời thầu (Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng) dựa trên hồ sơ thiết kế & dự toán, tổng dự toán được phê duyệt, là hồ sơ tiếp nhận từ. P.QLTK chuyển giao;
 • Thẩm định các hồ sơ khái toán, dự toán, tổng dự toán của các hồ sơ thiết kế phục vụ dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghiên cứu thị trường vật tư, lập phương án, kế hoạch chọn mua;
 • Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật tư công trình;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, Ban TGĐ Công ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm trong công tác quản lý đấu thầu, quản lý giám sát thi công nhiều công trình từ cấp 3 trở lên;
 • Luật xây dựng, tiêu chuẩn quy chuẩn và các văn bản pháp quy khác;
 • Đọc hiểu bản vẽ thi công, dự toán công trình;
 • Sử dụng Anh ngữ ở mức độ khá trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
 • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá là một lợi thế;
 • Tối thiểu phải có 03 năm làm việc với các vị trí tương đương;
 • Thành thạo vi tính văn phòng;
 • Có khả năng hoà nhập, tiếp cận, kiểm soát và quản lý đội ngũ nhân viên trong môi trường làm việc mới.
 • Có khả năng quản lý, phân công và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.
 • Có khả năng đàm phán tốt
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

QUYỀN LỢI:

 • Được hưởng 14 tháng lương 1 năm.
 • Được thưởng theo kết quả kinh doanh từ 2 – 4 tháng lương 1 năm.
 • Được thưởng cổ phần theo chính sách ESOP của Cty, khoảng 2 tháng lương 1 năm.
 • Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 30% - 60%/năm.
 • Được tài trợ 100% học phí các khóa học theo chính sách đào tạo của Cty.
 • Được tài trợ 100% gói bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của Daiichi Life từ Trưởng phòng trở lên

------------------------------

Lưu ý: Đối với tin đăng trên website, Bộ phận Tuyển dụng chỉ nhận CV gửi trực tiếp qua địa chỉ email: tuyendung@thangloigroup.vn

banner