MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Trin khai phn mm
  • Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kết hợp với các ngôn ngữ hỗ trợ khác như HTML5, CSS3, Javascript…
  • Phát triển các mô đun, sản phẩm cho từng hệ thống phần mềm.
  • Phát triển, nâng cấp các thư viện phục cho việc xây dựng các mô đun hệ thống
  • Học hỏi các công nghệ mới giúp mở rộng nền tảng hệ thống giúp nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian phát triển mô đun hệ thống
  • Phối hợp với Chuyên viên nghiên cứu để tích hợp công nghệ khi có yêu cầu
  • Phối hợp với Chuyên viên đào tạo và Hỗ trợ khách hàng khi có yêu hỗ trợ kỹ thuật
 2. Các nhiệm vụ khác:
  • Hỗ trợ các công việc của Phòng CNTT khi có yêu cầu.
  • Duy trì liên hệ với các nhà cung cấp và bảo đảm sự giúp đỡ tốt nhất trong hoạt động hàng ngày.
  • Hỗ trợ hoạt động của các Phòng ban/ Bộ phận khác khi có yêu cầu.
  • Thực hiện các dự án chung của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Thành thạo lập trình ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ Python trên nền tảng Flask / Django và các nền tảng hỗ trợ khác, bao gồm HTML Bootstrap, JQuery & JQuery UI, CSS & SASS…
 • Đã từng thực hiện ít nhất một dự án có sử dụng giao tiếp theo các phương thức như: RESTful API, Web Socket, gRPC, AJAX…
 • Đã từng thực hiện ít nhất một dự án hoàn chỉnh sử dụng Flask hoặc Django (Github Repositories hoặc tương tự);
 • Có kinh nhiệm làm việc với các hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như: PostgreSQL, Redis, Elasticsearch…
 • Nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc;
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python;
 • Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác hỗ trợ, bao gồm: HTML, CSS và Javascript;
 • Có kiến thức về RESTful API, Web Socket, gRPC, AJAX;
 • Có kiến thức hoạt động của 1 số module cơ bản như Nhân sự, Sales, Kế toán, CRM…

QUYỀN LỢI:

 • Được hưởng 14 tháng lương 1 năm.
 • Được thưởng theo kết quả kinh doanh từ 2 – 4 tháng lương 1 năm.
 • Được thưởng cổ phần theo chính sách ESOP của Cty, khoảng 2 tháng lương 1 năm.
 • Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nội bộ với tỷ suất lợi nhuận từ 30% - 60%/năm.
 • Được tài trợ 100% học phí các khóa học theo chính sách đào tạo của Cty.
 • Được tài trợ 100% gói bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của Daiichi Life từ Trưởng phòng trở lên

------------------------------

Lưu ý: Đối với tin đăng trên website, Bộ phận Tuyển dụng chỉ nhận CV gửi trực tiếp qua địa chỉ email: tuyendung@thangloigroup.vn

Mức lương: 20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ

banner