MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thu thập, ghi lại, phân tích và xác nhận các yêu cầu hệ thống và quy trình kinh doanh.
 • Tiếp nhận yêu cầu đề xuất từ các bộ phận nghiệp vụ. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin trong việc đưa ra các yêu cầu.
 • Phối hợp với các bộ phận và đơn vị kinh doanh khác để đảm bảo tất cả các sáng kiến ​​chiến lược liên quan đến công nghệ được thực hiện đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.
 • Đàm phán tiêu chí chấp nhận với các bên liên quan và (các) chủ sở hữu sản phẩm.
 • Lập tài liệu thiết kế, mô tả giải pháp ngắn gọn, phản ánh chính xác và chất lượng từ các yêu cầu thu thập được.
 • Tham gia lập kế hoạch hành động, có thể điều phối kế hoạch làm việc để đạt được các sản phẩm của dự án.
 • nghiệm thu kết quả, đánh giá hiệu quả giải pháp bằng cách tiến hành survey, phân tích bằng các công cụ có sẵn.
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm về thiết kế UML, mô hình hóa dữ liệu.
 • Khả năng đã được chứng minh trong các kỹ năng phân tích kinh doanh điển hình như kỹ thuật yêu cầu, phân tích quy trình kinh doanh và kỹ thuật mô hình.
 • Kinh nghiệm với SQL Server - Truy vấn SQL, Bảng, Khung nhìn là một lợi thế.
 • Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh là một lợi thế.
banner