MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

CHUYÊN VIÊN HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT (IT)

CHUYÊN VIÊN HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm về quản lý hạ tầng CNTT của Công ty bao gồm hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ và hệ điều hành, hệ thống lưu trữ, hệ thống cơ sở dữ liệu:

 • Cài đặt, vận hành và quản trị, tunning hệ thống và giải quyết các vấn đề về hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ;
 • Tham gia triển khai, giám sát, vận hành và quản trị các hệ thống hạ tầng (bao gồm: Hệ thống máy chủ (Server); Thiết bị lưu trữ (SAN); Hệ thống thiết bị mạng; Hệ thống hạ tầng phục vụ cài đặt Active Directory, Email, Website, VoIP và các hệ thống khác phục vụ hệ thống ERP) tại Trung tâm dữ liệu chính và Phòng máy chủ tại công ty;
 • Lập hồ sơ theo dõi tài liệu kỹ thuật, nhật ký hoạt động và thay đổi cấu hình của các hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, hệ thống tường lửa, hệ thống mã hóa tại Trung tâm dữ liệu chính và Phòng máy chủ tại trung tâm của công ty;
 • Phối hợp xây dựng các chính sách an toàn thông tin, quy trình, thủ tục và hướng dẫn của các hệ thống bảo mật và các hệ thống liên quan khác;
 • Định kỳ mỗi ngày thực hiện theo dõi hệ thống máy chủ, hệ thống kết nối mạng và các dịch vụ CNTT để đảm bảo khả năng làm việc tốt nhất;
 • Định kỳ mỗi ngày thực hiện theo dõi và kiểm tra bản lưu trữ dự phòng tránh trường hợp phát sinh lỗi;
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Hiểu biết sâu về các loại phần cứng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm và khả năng làm việc đa dạng trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux, MacOS,...
 • Có hiểu biết về an toàn bảo mật trong thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống CNTT.
banner