MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai phần mềm Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kết hợp với các ngôn ngữ hỗ trợ khác như HTML5, CSS3, Javascript… Phát triển các mô đun, sản phẩm cho ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

TRƯỞNG PHÒNG ĐẤU THẦU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý điều hành chung toàn bộ các họat động của Phòng Đấu thầu, theo phân công của Ban Tổng Giám đốc (về nhân sự, kế họach công việc, thi đua khen thưởng, các công tác điều hành khác,…; Chủ trì, phân công và chỉ đạo các thành viên ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển Sàn Đại lý/ Liên kết Tìm kiếm và kết nối các Sàn Đại lý hợp tác phân phối sản phẩm của Công ty. Khai thác và thẩm định năng lực của Sàn Đại Lý. Phát triển mối quan hệ với đối tác là các đơn vị kinh doanh, môi giới, ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 2D

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 2D

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Truyền thông thương hiệu THẮNG LỢI GROUP (60%) - Xây dựng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu Thắng Lợị Group: Logo, Brochure, Ppt, Bản tin nội bộ,…. - Phối hợp cùng trưởng BP lên ý tưởng, thiết kế Event phục vụ các hoạt động ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Testing dự án của một nhóm hoặc bộ phận chuyên trách. Hỗ trợ các nhóm Test về mặt kỹ thuật khi cần. Kết hợp cùng Test Manager xây dựng, giám sát, đào tạo và cải ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, ghi lại, phân tích và xác nhận các yêu cầu hệ thống và quy trình kinh doanh. Tiếp nhận yêu cầu đề xuất từ các bộ phận nghiệp vụ. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1 Trực tiếp tìm kiếm khách hàng và bán hàng. Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho cá nhân, trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Tìm hiểu và triển khai các giải pháp marketing nhằm tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng, thiết lập mối ...

Xem thêm ...

Cơ hội nghề nghiệp