MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Cơ hội nghề nghiệp

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1 Trực tiếp tìm kiếm khách hàng và bán hàng. Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho cá nhân, trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Tìm hiểu và triển khai các giải pháp marketing nhằm tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng, thiết lập mối ...

Xem thêm ...
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ thực hiện các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị. Thiết lập hệ thống biểu mẫu phục vụ các hoạt động quản trị của HĐQT. Thực hiện quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới hoạt động quản trị của ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phụ trách tuyển dụng (70%) Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng (hàng tháng) Tổ chức phỏng vấn và trực Tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên đối với các vị trí được phân công. Tham gia các chương ...

Xem thêm ...
LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai phần mềm Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kết hợp với các ngôn ngữ hỗ trợ khác như HTML5, CSS3, Javascript… Phát triển các mô đun, sản phẩm cho ...

Xem thêm ...
TRƯỞNG BỘ PHẬN THANH TRA XÂY DỰNG

TRƯỞNG BỘ PHẬN THANH TRA XÂY DỰNG

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra và Phối hợp cùng Khối Xây dựng và Khối Quản trị Dự án việc tuân thủ các quy định của Pháp luật; Điều lệ và Quy trình, Quy định của Công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động Xây dựng và Quản lý dự án của Công ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN MARKETING TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN MARKETING TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch event, tạo thị theo plan Marketing tổng theo từng dự án và giai đoạn bán hàng Phụ trách quản lý điều phối công việc và đội ngũ nhân sự trong thời gian diễn ra sự kiện, cũng như direct Thực hiện event và tạo thị ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển Sàn Đại lý/ Liên kết Tìm kiếm và kết nối các Sàn Đại lý hợp tác phân phối sản phẩm của Công ty. Khai thác và thẩm định năng lực của Sàn Đại Lý. Phát triển mối quan hệ với đối tác là các đơn vị kinh doanh, môi giới, ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT (IT)

CHUYÊN VIÊN HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về quản lý hạ tầng CNTT của Công ty bao gồm hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ và hệ điều hành, hệ thống lưu trữ, hệ thống cơ sở dữ liệu: Cài đặt, vận hành và quản trị, tunning hệ thống và giải quyết các vấn đề về hệ ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Testing dự án của một nhóm hoặc bộ phận chuyên trách. Hỗ trợ các nhóm Test về mặt kỹ thuật khi cần. Kết hợp cùng Test Manager xây dựng, giám sát, đào tạo và cải ...

Xem thêm ...
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư và các hợp đồng kinh tế. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. Tiến hành phân tích tình hình tài chính ...

Xem thêm ...
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, ghi lại, phân tích và xác nhận các yêu cầu hệ thống và quy trình kinh doanh. Tiếp nhận yêu cầu đề xuất từ các bộ phận nghiệp vụ. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin ...

Xem thêm ...
KỸ SƯ THIẾT KẾ, GIÁM SÁT DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KỸ SƯ THIẾT KẾ, GIÁM SÁT DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Giai đoạn thực hiện dự án Lập quy trình quản lý khối lượng, chất lượng, lập quy trình quản lý thiết kế, tiến độ và an toàn lao động vệ sinh môi trường. Lập phương án thiết kế; Lập đề cương giám sát. Lập kế hoạch nghiệm thu ...

Xem thêm ...
GIÁM SÁT TRƯỞNG

GIÁM SÁT TRƯỞNG

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Giai đoạn thực hiện dự án Lập đề cương giám sát. Lập quy trình quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ và An toàn lao động vệ sinh môi trường. Lập kế hoạch nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công ...

Xem thêm ...

Cơ hội nghề nghiệp