MENU
Giờ làm việc: 08:00 - 17:30

Đối tác của Thắng Lợi Group

Đối tác của Thắng Lợi Group

Thông điệp
Lịch sử hình thành
Sứ mệnh - Tầm nhìn
Đối tác

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank)

Saigon Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Saigon Bank)

 

Công ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam

Song Nam Project Development Company Limited

 

Khu công Nghiệp Hải Sơn

Hai Son Industrial Park


Công ty Xây Dựng Sơn Lâm

Son Lam Construction Company


Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Phúc Long

Phuc Long Investment and Construction Co. Ltd.


Công ty TNHH TM An Cường

An Cuong Trading Co., Ltd


Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank)

Công Ty Cổ Phần Sơn Hà

Son Ha Joint Stock Company


Công Ty TNHH SX TM Ngọc Sơn

Ngoc Son Manufacturing Trading Company Limited


Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Dong Tam Joint Stock Company


Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu tư MCC

MCC Investment Group Joint Stock Company